Markė: Modelis: Tipas: Kaina:   - 

1-masis statymas priimamas ne mažiau 3min. iki aukciono pabaigos!!!

Privatumo politika

DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB ‘’Anttralo.lt’’
Įmonės kodas: 302304898
PVM mokėtojo kodas: LT100004595911
Įmonės adresas: Taikos pr. 141, Kaunas LT-51132
El. paštas: automobiliai@anttralo.lt 

 

TERMINAI

1. Duomenų valdytojas (UAB ‘’Anttralo.lt’’) - tai subjektas, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojas kartu yra ir duomenų tvarkytojas - kadangi duomenų valdytojo vardu tvarko svetainėje renkamus asmens duomenis.
2. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas) pagal tam tikrus asmeninius, fiziologinius, kultūrinius, psichologinius ar socialinius bei kitus tapatybės požymius.
3. Duomenų subjektas - asmuo, kuris naudojasi įmonės UAB „Anttralo.lt“ paslaugomis, lankosi interneto svetainėje http://www.anttralo.eu ar įmonėje, kreipiasi į įmonę elektroninėmis ar kitomis priemonėmis.
4. Svetainė - įmonės interneto tinklapis, elektroninė parduotuvė, esanti adresu http://www.anttralo.eu. 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika yra skirta visiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie lankosi duomenų valdytojo svetainėje ir/ar naudojasi įmonės teikiamomis paslaugomis. 
2. Duomenų subjektu šioje privatumo politikoje yra laikomas bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Anttralo.lt“
3. Naudodamasis įmonės paslaugomis ar naršydamas duomenų valdytojo internetinėje svetainėje duomenų subjektas (el. parduotuvės) vartotojas patvirtina, kad susipažino su šia privatumo politika ir visomis jos nuostatomis bei sutinka jų laikytis. 
4. Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir  skaidriu būdu su aiškiai apibrėžtais asmens duomenų tvarkymo tikslais. 
5. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 

1. UAB „Anttralo.lt“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė el. parduotuvėje tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
1.1. el. parduotuvei administruoti;
1.2. Duomenų subjekto naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią el. parduotuvę asmeniniams Duomenų subjekto poreikiams;
1.3. Duomenų subjekto pirkimų bei užsakymų tvarkymui, vykdymui ir pristatymui.
1.4. Administruoti ir pateikti atsakymus į Duomenų subjektui kylančius klausimus, pateikiamus el. būdu ar tiesiogiai telefonu dėl el. parduotuvės funkcijų ir galimybių. 
2. Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto duomenis ne ilgiau nei tai būtina ir naudoti juos aiškiems tikslams, tokiems kaip užsakymų vykdymas.
3. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatlygintinai teikti informaciją apie turimus Duomenų subjekto duomenis, juos keisti ar ištrinti Duomenų subjektui pareikalavus.
4. Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Jūsų duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo ar atskleidimo.
5. Visa Duomenų subjekto pateikta informacija yra tvarkoma laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. Be atskiro Duomenų subjekto sutikimo duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleisti tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

PUSLAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

1. Duomenų valdytojas el. parduotuvėje gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti patogesnę naršymo patirtį asmenims, naršantiems el. parduotuvėje bei tobulinti Duomenų valdytojo internetinę svetainę.
2. Slapukas (angl. Cookies) – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.
3. Atidarant el. parduotuvės tinklapį, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje.
4. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

 

Prisijungimas

VISO PASIŪLYMŲ: 42
Turite klausimų?
Pateikite klausimą tiesiogiai bendraudami su operatore per viber:
viber
Susisiekite telefonu (08:00 - 18:00) +370 640 15 608
 
Rekomenduojami
2021 Skoda Octavia, Dyzelinas
9,600.00€
Pažeisti auto (be remonto kainos nustatymo)
2019 Volkswagen Tiguan, Dyzelinas
12,700.00€
Naudoti automobiliai - Italija
2020 Peugeot 3008, Benzinas
10,500.00€
Pažeisti auto (be remonto kainos nustatymo)
2020 Ford Focus, Dyzelinas
10,000.00€
Naudoti automobiliai - Italija
2021 Mercedes-Benz Vito, Dyzelinas
16,000.00€
Pažeisti auto (be remonto kainos nustatymo)
2022 BMW IX3, Elektra
16,600.00€
Pažeisti Automobiliai iš Belgijos